Styret

Styret for sesongen 2017/18 består av følgende personer:

LEDER
Ørjan Hope Berntsen
orjan.berntsen@disney.com

NESTLEDER
Svein Ivar Lillehaug

STYREMEDLEM
Marit Bergitte Kristine Holm
Tore Lid
Solvei Harlia Skjold

VARA
Christine Berger
Kjetil Andreas Laasby